dobrykatalog

Kancelaria notarialna Warszawa - niezbędnik każdego interesanta

| Następny

Kancelaria notarialna Warszawa - niezbędnik każdego interesanta

Kancelaria notarialna Warszawa
Notariusz Maciej Biwejnis oraz notariusz Paweł Orłowski zostali powołani na notariuszy przez Ministra Sprawiedliwości do dokonywania czynności, którym strony są obowiązane lub którym pragną nadać formę notarialną. Wykonują te zadania zgodnie z obowiązującym prawem już od 2006 roku. Wśród wykonywanych czynności notarialnych jest sporządzanie aktów notarialnych, sporządzanie aktów poświadczenia dziedziczenia, sporządzanie poświadczeń np. własnoręczności podpisu, sporządzanie, na żądanie stron, projektów aktów, oświadczeń i innych dokumentów, sporządzenie wypisów, odpisów i wyciągów dokumentów, przyjmowanie na przechowanie pieniędzy, papierów wartościowych, dokumentów, danych na nośnikach danych i inne czynności notarialne przewidziane prawem. Za dokonane czynności notariuszowi przysługuje wynagrodzenie czyli tzw. taksa notarialna, która jest określona szczegółowo w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości. Dane kontaktowe, godziny pracy kancelarii i inne szczegóły są dostępne na stronie www.

Informacje o firmie:

Kancelaria notarialna S.C. Maciej Biwejnis, Paweł Orłowski

ul. Chłodna 15

00-001 Warszawa

woj. Mazowieckie

tel: 22 850 20 80Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Akceptuję